Cool, We Can Not Sad Lương Sinh ,Liệu Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương?
Jerry Hausner